Risk Minimisation Materials

Elvanse - Checklist 1: lisdexamfetamine checklist before prescribing - HCP - Nov2017

Elvanse - Checklist 1: lisdexamfetamine checklist before prescribing - HCP - Nov2017

For Healthcare Professionals